Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, srpen/2023

obsah

contents

souborný článek /review article

Terezie Pemová, Radek Ptáček, Lucie Švandová, Hana Ptáčková

souborný článek /review article

Lucie Rácová, Petr Weiss