Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2023

obsah

contents

souborný článek /review article

Lucie Kališová, Jozef Buday, Markéta Kubinová, Kateřina Saturková, Tadeáš Mareš, Miroslav Neumann, Gabriela Podgorná

souborný článek /review article

Kateřina Zíková, Petr Weiss

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP